Bàn phím Aspire One D250 ZG5 ZG 5

290.000,00 ₫
Sẵn hàng
SKU
KAC-ZG5

Màu: Đen

Ngôn ngữ: EN/US

Bảo hành: 09 tháng

Miễn phí công thay - Lấy ngay tại chỗ

Chú ý: Bạn cần chắc chắn dòng máy và mã bàn phím; kiểm tra so sánh với hình ảnh chúng tôi cung cấp (các ốc dưới và cáp bàn phím) trước khi đặt hàng

Màu: Đen

Ngôn ngữ: EN/US

Bảo hành: 09 tháng


Tương thích với các dòng laptop:

 • Acer Aspire One 751
 • Acer Aspire One 751-Bk23
 • Acer Aspire One 751-Bk23F
 • Acer Aspire One 751-Bk26
 • Acer Aspire One 751-Bk26F
 • Acer Aspire One 751-Bw23
 • Acer Aspire One 751-Bw23F
 • Acer Aspire One 751-Bw26
 • Acer Aspire One 751-Bw26F
 • Acer Aspire One 751h-1021
 • Acer Aspire One 751h-1080
 • Acer Aspire One 751h-1153
 • Acer Aspire One 751h-1192
 • Acer Aspire One 751h-1196
 • Acer Aspire One 751h-1211
 • Acer Aspire One 751h-1259
 • Acer Aspire One 751h-1273
 • Acer Aspire One 751h-1279
 • Acer Aspire One 751h-1346
 • Acer Aspire One 751h-1351
 • Acer Aspire One 751h-1373
 • Acer Aspire One 751h-1378
 • Acer Aspire One 751h-1401
 • Acer Aspire One 751h-1442
 • Acer Aspire One 751h-1522
 • Acer Aspire One 751h-1885
 • Acer Aspire One 751h-1893
 • Acer Aspire One 751h-1948
 • Acer Aspire One 751h-52Bk
 • Acer Aspire One 751h-52Br
 • Acer Aspire One 751h-52Bw
 • Acer Aspire One A110
 • Acer Aspire One A110-1041
 • Acer Aspire One A110-1137
 • Acer Aspire One A110-1283
 • Acer Aspire One A110-1295
 • Acer Aspire One A110-1588
 • Acer Aspire One A110-1626
 • Acer Aspire One A110-1662
 • Acer Aspire One A110-1691
 • Acer Aspire One A110-1698
 • Acer Aspire One A110-1722
 • Acer Aspire One A110-1812
 • Acer Aspire One A110-1831
 • Acer Aspire One A110-1834
 • Acer Aspire One A110-1948
 • Acer Aspire One A110-1982
 • Acer Aspire One A110-1995
 • Acer Aspire One A110-AGb
 • Acer Aspire One A110-AGc
 • Acer Aspire One A110-Ab
 • Acer Aspire One A110-Ac
 • Acer Aspire One A110-BGb
 • Acer Aspire One A110-Bb
 • Acer Aspire One A110-Bc
 • Acer Aspire One A150
 • Acer Aspire One A150-1001
 • Acer Aspire One A150-1006
 • Acer Aspire One A150-1029
 • Acer Aspire One A150-1035
 • Acer Aspire One A150-1049
 • Acer Aspire One A150-1068
 • Acer Aspire One A150-1083
 • Acer Aspire One A150-1126
 • Acer Aspire One A150-1140
 • Acer Aspire One A150-1141
 • Acer Aspire One A150-1172
 • Acer Aspire One A150-1178
 • Acer Aspire One A150-1249
 • Acer Aspire One A150-1316
 • Acer Aspire One A150-1329
 • Acer Aspire One A150-1348
 • Acer Aspire One A150-1359
 • Acer Aspire One A150-1382
 • Acer Aspire One A150-1400
 • Acer Aspire One A150-1405
 • Acer Aspire One A150-1435
 • Acer Aspire One A150-1444
 • Acer Aspire One A150-1447
 • Acer Aspire One A150-1485
 • Acer Aspire One A150-1493
 • Acer Aspire One A150-1504
 • Acer Aspire One A150-1505
 • Acer Aspire One A150-1532
 • Acer Aspire One A150-1553
 • Acer Aspire One A150-1555
 • Acer Aspire One A150-1570
 • Acer Aspire One A150-1622
 • Acer Aspire One A150-1635
 • Acer Aspire One A150-1649
 • Acer Aspire One A150-1672
 • Acer Aspire One A150-1679
 • Acer Aspire One A150-1690
 • Acer Aspire One A150-1742
 • Acer Aspire One A150-1777
 • Acer Aspire One A150-1784
 • Acer Aspire One A150-1786
 • Acer Aspire One A150-1798
 • Acer Aspire One A150-1840
 • Acer Aspire One A150-1864
 • Acer Aspire One A150-1887
 • Acer Aspire One A150-1890
 • Acer Aspire One A150-1905
 • Acer Aspire One A150-1949
 • Acer Aspire One A150-1983
 • Acer Aspire One A150-Ab
 • Acer Aspire One A150-Ac
 • Acer Aspire One A150-Ap
 • Acer Aspire One A150-Aw
 • Acer Aspire One A150-BGb
 • Acer Aspire One A150-BGc
 • Acer Aspire One A150-BGp
 • Acer Aspire One A150-BGw
 • Acer Aspire One A150-Bb
 • Acer Aspire One A150-Bb1
 • Acer Aspire One A150-Bc
 • Acer Aspire One A150-Bk
 • Acer Aspire One A150-Bk1
 • Acer Aspire One A150-Bp
 • Acer Aspire One A150-Bw
 • Acer Aspire One A150-Bw1
 • Acer Aspire One A150L
 • Acer Aspire One A150X
 • Acer Aspire One AOA110
 • Acer Aspire One AOA110-1283
 • Acer Aspire One AOA110-1295
 • Acer Aspire One AOA110-1722
 • Acer Aspire One AOA110-1982
 • Acer Aspire One AOA150
 • Acer Aspire One AOA150-1001
 • Acer Aspire One AOA150-1126
 • Acer Aspire One AOA150-1140
 • Acer Aspire One AOA150-1405
 • Acer Aspire One AOA150-1435
 • Acer Aspire One AOA150-1570
 • Acer Aspire One AOA150-1577
 • Acer Aspire One AOA150-1649
 • Acer Aspire One AOA150-1672
 • Acer Aspire One AOA150-1777
 • Acer Aspire One AOA150-Ab
 • Acer Aspire One AOD150
 • Acer Aspire One AOD150-1044
 • Acer Aspire One AOD150-1125
 • Acer Aspire One AOD150-1165
 • Acer Aspire One AOD150-1186
 • Acer Aspire One AOD150-1197
 • Acer Aspire One AOD150-1240
 • Acer Aspire One AOD150-1322
 • Acer Aspire One AOD150-1462
 • Acer Aspire One AOD150-1577
 • Acer Aspire One AOD150-1587
 • Acer Aspire One AOD150-1606
 • Acer Aspire One AOD150-1647
 • Acer Aspire One AOD150-1669
 • Acer Aspire One AOD150-1739
 • Acer Aspire One AOD150-1860
 • Acer Aspire One AOD150-1920
 • Acer Aspire One D150
 • Acer Aspire One D150-1044
 • Acer Aspire One D150-1125
 • Acer Aspire One D150-1165
 • Acer Aspire One D150-1186
 • Acer Aspire One D150-1197
 • Acer Aspire One D150-1240
 • Acer Aspire One D150-1322
 • Acer Aspire One D150-1462
 • Acer Aspire One D150-1577
 • Acer Aspire One D150-1587
 • Acer Aspire One D150-1606
 • Acer Aspire One D150-1647
 • Acer Aspire One D150-1669
 • Acer Aspire One D150-1739
 • Acer Aspire One D150-1860
 • Acer Aspire One D150-1920
 • Acer Aspire One D150-1B
 • Acer Aspire One D150-1Bk
 • Acer Aspire One D150-1Br
 • Acer Aspire One D150-1Bw
 • Acer Aspire One D250
 • Acer Aspire One D250-1026
 • Acer Aspire One D250-1042
 • Acer Aspire One D250-1116
 • Acer Aspire One D250-1151
 • Acer Aspire One D250-1165
 • Acer Aspire One D250-1185
 • Acer Aspire One D250-1289
 • Acer Aspire One D250-1326
 • Acer Aspire One D250-1610
 • Acer Aspire One D250-1924
 • Acer Aspire One D250-1990
 • Acer Aspire One D250-1Bb
 • Acer Aspire One D250-1Br
 • Acer Aspire One D250-1Bw
 • Acer Aspire one A110L
 • Acer Aspire one A110L blau
 • Acer Aspire one A110X
 • Acer Aspire one A110X Blac
 • Acer Aspire one A150L blau
 • Acer Aspire one A150L weiss
 • Acer Aspire one A150X blau
 • Acer Aspire one A150X weiss

Dùng thay thế cho các mã bàn phím (keyboard part number):

 • Acer 9J.N9092.00G
 • Acer 9J.N9482.004
 • Acer 9J.N9482.00E
 • Acer 9J.N9482.00R
 • Acer 9J.N9482.00S
 • Acer 9J.N9482.00U
 • Acer 9J.N9482.01B
 • Acer 9J.N9482.01D
 • Acer 9J.N9482.01E
 • Acer 9J.N9482.10E
 • Acer 9J.N9482.10R
 • Acer 9J.N9482.10S
 • Acer 9J.N9482.10W
 • Acer 9J.N9482.11B
 • Acer 9J.N9482.11D
 • Acer 9J.N9482.20A
 • Acer 9J.N9482.20E
 • Acer 9J.N9482.20G
 • Acer 9J.N9482.20R
 • Acer 9J.N9482.20S
 • Acer 9J.N9482.20U
 • Acer 9J.N9482.21B
 • Acer 9J.N9482.21D
 • Acer 9J.N9482.30R
 • Acer 9J.N9482.30S
 • Acer 9J.N9482.30U
 • Acer 9J.N9482.31D
 • Acer 9J.N9482.E0A
 • Acer 9J.N9482.E0E
 • Acer 9J.N9482.E0G
 • Acer 9J.N9482.E0R
 • Acer 9J.N9482.E0S
 • Acer 9J.N9482.E0T
 • Acer 9J.N9482.E0U
 • Acer 9J.N9482.E1D
 • Acer 9J.N9482.E1E
 • Acer 9J.N9482.F0S
 • Acer 9J.N9482.F0U
 • Acer 9J.N9482.F1B
 • Acer 9J.N9482.K01
 • Acer 9J.N9482.K0J
 • Acer 9Z.N9482.03D
 • Acer AEZG500130
 • Acer AEZG5100010
 • Acer AEZG5100110
 • Acer AEZG5600010
 • Acer AEZG5600020
 • Acer AEZG5700020
 • Acer AEZG5700030
 • Acer AEZG5700040
 • Acer AEZG5700D0
 • Acer AEZG5A00110
 • Acer AEZG5B00120
 • Acer AEZG5E00010
 • Acer AEZG5E00020
 • Acer AEZG5E00040
 • Acer AEZG5F00110
 • Acer AEZG5F00130
 • Acer AEZG5G00120
 • Acer AEZG5I00020
 • Acer AEZG5L00010
 • Acer AEZG5P00010
 • Acer AEZG5P00020
 • Acer AEZG5P00030
 • Acer AEZG5P00040
 • Acer AEZG5P00110
 • Acer AEZG5P00120
 • Acer AEZG5Q00020
 • Acer AEZG5Q00110
 • Acer AEZG5R00010
 • Acer AEZG5R00020
 • Acer AEZG5R00030
 • Acer AEZG5R00040
 • Acer AEZG5R00110
 • Acer AEZG5R00120
 • Acer AEZG5T00010
 • Acer AEZG8C00010
 • Acer KB.INT00.513
 • Acer MP-00B43U4
 • Acer MP-08B43A
 • Acer MP-08B43SU-9203
 • Acer MP-08B43U4-698
 • Acer MP-08B43U4-9201
 • Acer MP-08B43U4-9203
 • Acer MP-08B4610
 • Acer MP-08B46B0-9203
 • Acer MP-08B46D0-698
 • Acer MP-08B46D0-9203
 • Acer MP-08B46E0
 • Acer MP-08B46E0-920
 • Acer MP-08B46E0-9202
 • Acer MP-08B46F0-920
 • Acer MP-08B46F0-9201
 • Acer MP-08B46N0-698
 • Acer MP-08B46TQ-0211
 • Acer NSK-AJ01B
 • Acer NSK-AJ01D
 • Acer NSK-AJ11B
 • Acer NSK-AJ21B
 • Acer NSK-AJE0A
 • Acer NSK-AJE0E
 • Acer NSK-AJE0G
 • Acer NSK-AJE0R
 • Acer NSK-AJE0S
 • Acer NSK-AJE0T
 • Acer NSK-AJE0U
 • Acer NSK-AJE1B
 • Acer NSK-AJE1D
 • Acer NSK-AJF0S
 • Acer NSK-AJF0U
 • Acer NSK-AJF1B
 • Acer PK1300F04L0
 • Acer PK1306F0100
 • Acer PK1306F0130
 • Acer PK1306F0190
 • Acer PK1306F01A0
 • Acer PK1306F01D0
 • Acer PK1306F01H0
 • Acer PK1306F01L0
 • Acer PK1306F01Q0
 • Acer PK1306F01R0
 • Acer PK1306F0200
 • Acer PK1306F0430
 • Acer PK1306F0900
 • Acer PK1306F0903
 • Acer PK1306F0B00
 • Acer PK1306F0B17
 • Acer V091902AK1
 • Acer V091902AK1 BR
 • Acer V091902AS1
 • Acer V091902BS1
 • Acer V091946BS1
 • Acer ZG5
 • Acer ZG8

Write Your Own Review
Bạn đang nhận xét sản phẩm:Bàn phím Aspire One D250 ZG5 ZG 5
Copyright © 2016 Minh Khoa Laptop Service. ĐC: 155 Hàm Nghi - Đà Nẵng. ĐT: +84 511 3 290920 - Hotline: 0911 003 113