Bàn phím Acer Travelmate 4320 4720 4730 5220 5310 5320 5520 5710 5720

320.000,00 ₫
Sẵn hàng
SKU
KAC-4320

Màu: Đen

Ngôn ngữ: EN/US

Bảo hành: 09 tháng

Miễn phí công thay - Lấy ngay tại chỗ

Chú ý: Bạn cần chắc chắn dòng máy và mã bàn phím; kiểm tra so sánh với hình ảnh chúng tôi cung cấp (các ốc dưới và cáp bàn phím) trước khi đặt hàng

Màu: Đen

Ngôn ngữ: EN/US

Bảo hành: 09 tháng


Tương thích với các dòng laptop:

 • Acer Aspire 4210 series
 • Acer Aspire 4220 series
 • Acer Aspire 4310 series
 • Acer Aspire 4315 series
 • Acer Aspire 4320 series
 • Acer Aspire 4510 series
 • Acer Aspire 4520
 • Acer Aspire 4520 series
 • Acer Aspire 4710
 • Acer Aspire 4710 series
 • Acer Aspire 4710G
 • Acer Aspire 4710Z
 • Acer Aspire 4710ZG
 • Acer Aspire 4715Z
 • Acer Aspire 4720
 • Acer Aspire 4720 series
 • Acer Aspire 4720G
 • Acer Aspire 4720Z
 • Acer Aspire 4720ZG
 • Acer Aspire 4910 series
 • Acer Aspire 4920
 • Acer Aspire 4920 series
 • Acer Aspire 5235 series
 • Acer Aspire 5310 series
 • Acer Aspire 5315
 • Acer Aspire 5315 series
 • Acer Aspire 5320 series
 • Acer Aspire 5520 series
 • Acer Aspire 5520-5912
 • Acer Aspire 5535 series
 • Acer Aspire 5710
 • Acer Aspire 5710G
 • Acer Aspire 5710Z
 • Acer Aspire 5710ZG
 • Acer Aspire 5715 series
 • Acer Aspire 5720
 • Acer Aspire 5720 Series
 • Acer Aspire 5720G
 • Acer Aspire 5720Z
 • Acer Aspire 5720ZG
 • Acer Aspire 5910 series
 • Acer Aspire 5920
 • Acer Aspire 5920 series
 • Acer Aspire 5930 series
 • Acer Aspire 6920
 • Acer Aspire 6920 series
 • Acer Aspire 6920-6422
 • Acer Aspire 6920-6428
 • Acer Aspire 6920-6610
 • Acer Aspire 6920-6621
 • Acer Aspire 6920-6731
 • Acer Aspire 6920-6864
 • Acer Aspire 6920g
 • Acer Aspire 6920g-6a4g25mn
 • Acer Aspire 6920g-814g32bn
 • Acer Aspire 6920g-832g25bn
 • Acer Aspire 6920g-834g32bn
 • Acer Aspire 6920g-934g32bn
 • Acer Aspire AS4520-5582
 • Acer Aspire AS4710
 • Acer Aspire AS5315-2142
 • Acer Aspire AS5315-2191
 • Acer Aspire AS5315-2940
 • Acer Aspire AS5520-5908
 • Acer Aspire AS5520-5912
 • Acer Aspire AS5720-4230
 • Acer Aspire AS5720-4662
 • Acer Aspire AS5920-6582
 • Acer Aspire AS5920-6661

Dùng thay thế cho các mã bàn phím (keyboard part number):

 • Acer 002-07A23L-A01
 • Acer 90.4T907.C0L
 • Acer 90.4T907.L0E
 • Acer 9J.N5982.600
 • Acer 9J.N5982.603
 • Acer 9J.N5982.606
 • Acer 9J.N5982.60D
 • Acer 9J.N5982.60F
 • Acer 9J.N5982.60G
 • Acer 9J.N5982.60H
 • Acer 9J.N5982.60Q
 • Acer 9J.N5982.60R
 • Acer 9J.N5982.60S
 • Acer 9J.N5982.60U
 • Acer 9J.N5982.61B
 • Acer 9J.N5982.61D
 • Acer 9J.N5982.62M
 • Acer 9J.N5982.E06
 • Acer 9J.N5982.E0E
 • Acer 9J.N5982.E0F
 • Acer 9J.N5982.E0G
 • Acer 9J.N5982.E0R
 • Acer 9J.N5982.E0S
 • Acer 9J.N5982.E1A
 • Acer 9J.N5982.E1D
 • Acer 9J.N5982.V0A
 • Acer 9J.N5982.V0E
 • Acer 9J.N5982.V0R
 • Acer 9J.N5982.V0U
 • Acer 9J.N5982.V1D
 • Acer AEZD1700010
 • Acer AEZD1B00010
 • Acer AEZD1G00010
 • Acer AEZD1I00010
 • Acer AEZD1R00010
 • Acer AEZD1R00110
 • Acer K010536A1
 • Acer KB.INT00.036
 • Acer KB.INT00.058
 • Acer KB.INT00.059
 • Acer MP-07A23A0-442
 • Acer MP-07A23GR-442
 • Acer MP-07A23RC-442
 • Acer MP-07A23SU-442
 • Acer MP-07A23SU-698
 • Acer MP-07A23U4-442
 • Acer MP-07A23U4-XXX
 • Acer MP-07A26B0-698
 • Acer MP-07A26E0-698
 • Acer MP-07A26F0-698
 • Acer MP-07A26GB-698
 • Acer MP-07A26I0-442
 • Acer MP-07A26P0-698
 • Acer MP-07A26PA-698
 • Acer MP-07A26TQ-442
 • Acer NSK-H3600
 • Acer NSK-H3603
 • Acer NSK-H3606
 • Acer NSK-H360D
 • Acer NSK-H360F
 • Acer NSK-H360G
 • Acer NSK-H360H
 • Acer NSK-H360Q
 • Acer NSK-H360R
 • Acer NSK-H360S
 • Acer NSK-H360U
 • Acer NSK-H361A
 • Acer NSK-H361B
 • Acer NSK-H361D
 • Acer NSK-H362M
 • Acer NSK-H3E01
 • Acer NSK-H3E01-US
 • Acer NSK-H3E1D
 • Acer NSK-H3V0A
 • Acer NSK-H3V0E
 • Acer NSK-H3V0R
 • Acer NSK-H3V0S
 • Acer NSK-H3V0U
 • Acer NSK-H3V1D
 • Acer PK1301K0100
 • Acer PK1301K0130
 • Acer PK1301K0170
 • Acer PK1301K0190
 • Acer PK1301K01A0
 • Acer PK1301K01G0
 • Acer PK1301K01H0
 • Acer PK1301K01N0
 • Acer PK1301K01P0
 • Acer PK1301K01R0
 • Acer PK1301K01S0
 • Acer PK1301K01U0
 • Acer PK1301K01W0
 • Acer PK1301K0200
 • Acer PK1301K0220
 • Acer PK1301K0230
 • Acer PK1301K0290
 • Acer PK1301K02D0
 • Acer PK1301K02H0
 • Acer PK1301K02L0
 • Acer PK1301K02R0
 • Acer V072146AK1
 • Acer V072146AS1

Write Your Own Review
Bạn đang nhận xét sản phẩm:Bàn phím Acer Travelmate 4320 4720 4730 5220 5310 5320 5520 5710 5720
Copyright © 2016 Minh Khoa Laptop Service. ĐC: 155 Hàm Nghi - Đà Nẵng. ĐT: +84 511 3 290920 - Hotline: 0911 003 113