Bàn phím Acer Travelmate 2300 2310 2340 2410 2420 2430 2440 2480

290.000,00 ₫
Sẵn hàng
SKU
KAC-2300

Màu: Đen

Ngôn ngữ: EN/US

Bảo hành: 09 tháng

Miễn phí công thay - Lấy ngay tại chỗ

Chú ý: Bạn cần chắc chắn dòng máy và mã bàn phím; kiểm tra so sánh với hình ảnh chúng tôi cung cấp (các ốc dưới và cáp bàn phím) trước khi đặt hàng

Màu: Đen

Ngôn ngữ: EN/US

Bảo hành: 09 tháng


Tương thích với các dòng laptop:

 • Acer TravelMate 2300
 • Acer TravelMate 2301LC
 • Acer TravelMate 2301LCi
 • Acer TravelMate 2301XC
 • Acer TravelMate 2303LC
 • Acer TravelMate 2303LCi
 • Acer TravelMate 2303WLCi
 • Acer TravelMate 2304LCi
 • Acer TravelMate 2304WLCi
 • Acer TravelMate 2310
 • Acer TravelMate 2312LCi
 • Acer TravelMate 2313LCi
 • Acer TravelMate 2340
 • Acer TravelMate 2410
 • Acer TravelMate 2412LCi
 • Acer TravelMate 2413LCi
 • Acer TravelMate 2413NLCi
 • Acer TravelMate 2413WLMi
 • Acer TravelMate 2420
 • Acer TravelMate 2423NWXCi
 • Acer TravelMate 2423WXCi
 • Acer TravelMate 2424NWXCI
 • Acer TravelMate 2430
 • Acer TravelMate 2440
 • Acer TravelMate 2460
 • Acer TravelMate 2470
 • Acer TravelMate 2480
 • Acer TravelMate 2490
 • Acer TravelMate 301WLCi
 • Acer TravelMate 3240
 • Acer TravelMate 3250
 • Acer TravelMate 3260
 • Acer TravelMate 3270
 • Acer TravelMate 3274
 • Acer TravelMate 3280
 • Acer TravelMate 3282WXMi
 • Acer TravelMate 3290
 • Acer TravelMate 4000
 • Acer TravelMate 4000LCi
 • Acer TravelMate 4000WLCi
 • Acer TravelMate 4001LCi
 • Acer TravelMate 4001LMi
 • Acer TravelMate 4001WLCi
 • Acer TravelMate 4001WLMi
 • Acer TravelMate 4002WLMi
 • Acer TravelMate 4003LCi
 • Acer TravelMate 4010
 • Acer TravelMate 4011LCI
 • Acer TravelMate 4020
 • Acer TravelMate 4060
 • Acer TravelMate 4061NWLCi
 • Acer TravelMate 4061WLCi
 • Acer TravelMate 4061WLMi
 • Acer TravelMate 4062WLCi
 • Acer TravelMate 4062WLMi
 • Acer TravelMate 4064WLMi
 • Acer TravelMate 4070
 • Acer TravelMate 4080
 • Acer TravelMate 4100
 • Acer TravelMate 4103WLCi
 • Acer TravelMate 4210
 • Acer TravelMate 4220
 • Acer TravelMate 4260
 • Acer TravelMate 4270
 • Acer TravelMate 4400
 • Acer TravelMate 4500
 • Acer TravelMate 4600
 • Acer TravelMate 4670

Dùng thay thế cho các mã bàn phím (keyboard part number):

 • Acer 90.4C507.00E
 • Acer 90.4C507.01D
 • Acer 99.N7082.00R
 • Acer 9J.N7082.406
 • Acer 9J.N7082.40F
 • Acer 9J.N7082.40R
 • Acer 9J.N7082.40S
 • Acer 9J.N7082.40T
 • Acer 9J.N7082.40U
 • Acer 9J.N7082.41B
 • Acer 9J.N7082.41D
 • Acer 9J.N7082.K0G
 • Acer 9J.N7082.K0S
 • Acer 9J.N7982.40E
 • Acer AEZB2TN7010
 • Acer AEZB2TNA020
 • Acer AEZB2TNE010
 • Acer AEZB2TNF010
 • Acer AEZB2TNT010
 • Acer AEZL1TN7019
 • Acer AEZL1TNR019
 • Acer K052030A1
 • Acer K052030B1
 • Acer K052046B1
 • Acer NSK-AE406
 • Acer NSK-AE40E
 • Acer NSK-AE40S
 • Acer NSK-AE40U
 • Acer NSK-AE41B
 • Acer NSK-AEK0G
 • Acer NSK-AEK0L
 • Acer NSK-AEK0S
 • Acer NSK-AEK1D
 • Acer TravelMate 2300
 • Acer TravelMate 2301LC
 • Acer TravelMate 2301LCi
 • Acer TravelMate 2301XC
 • Acer TravelMate 2303LC
 • Acer TravelMate 2303LCi
 • Acer TravelMate 2303WLCi
 • Acer TravelMate 2304LCi
 • Acer TravelMate 2304WLCi
 • Acer TravelMate 2310
 • Acer TravelMate 2312LCi
 • Acer TravelMate 2313LCi
 • Acer TravelMate 2340
 • Acer TravelMate 2410
 • Acer TravelMate 2412LCi
 • Acer TravelMate 2413LCi
 • Acer TravelMate 2413NLCi
 • Acer TravelMate 2413WLMi
 • Acer TravelMate 2420
 • Acer TravelMate 2423NWXCi
 • Acer TravelMate 2423WXCi
 • Acer TravelMate 2424NWXCI
 • Acer TravelMate 2430
 • Acer TravelMate 2440
 • Acer TravelMate 2460
 • Acer TravelMate 2470
 • Acer TravelMate 2480
 • Acer TravelMate 2490
 • Acer TravelMate 301WLCi
 • Acer TravelMate 3240
 • Acer TravelMate 3250
 • Acer TravelMate 3260
 • Acer TravelMate 3270
 • Acer TravelMate 3274
 • Acer TravelMate 3280
 • Acer TravelMate 3282WXMi
 • Acer TravelMate 3290
 • Acer TravelMate 4000
 • Acer TravelMate 4000LCi
 • Acer TravelMate 4000WLCi
 • Acer TravelMate 4001LCi
 • Acer TravelMate 4001LMi
 • Acer TravelMate 4001WLCi
 • Acer TravelMate 4001WLMi
 • Acer TravelMate 4002WLMi
 • Acer TravelMate 4003LCi
 • Acer TravelMate 4010
 • Acer TravelMate 4011LCI
 • Acer TravelMate 4020
 • Acer TravelMate 4060
 • Acer TravelMate 4061NWLCi
 • Acer TravelMate 4061WLCi
 • Acer TravelMate 4061WLMi
 • Acer TravelMate 4062WLCi
 • Acer TravelMate 4062WLMi
 • Acer TravelMate 4064WLMi
 • Acer TravelMate 4070
 • Acer TravelMate 4080
 • Acer TravelMate 4100
 • Acer TravelMate 4103WLCi
 • Acer TravelMate 4210
 • Acer TravelMate 4220
 • Acer TravelMate 4260
 • Acer TravelMate 4270
 • Acer TravelMate 4400
 • Acer TravelMate 4500
 • Acer TravelMate 4600
 • Acer TravelMate 4670

Write Your Own Review
Bạn đang nhận xét sản phẩm:Bàn phím Acer Travelmate 2300 2310 2340 2410 2420 2430 2440 2480
Copyright © 2016 Minh Khoa Laptop Service. ĐC: 155 Hàm Nghi - Đà Nẵng. ĐT: +84 511 3 290920 - Hotline: 0911 003 113