Bàn phím Acer Aspire 3000 1690 3500 3620 3680 3660

320.000,00 ₫
Sẵn hàng
SKU
KAC-3680

Màu: Đen

Ngôn ngữ: EN/US

Bảo hành: 09 tháng

Miễn phí công thay - Lấy ngay tại chỗ

Chú ý: Bạn cần chắc chắn dòng máy và mã bàn phím; kiểm tra so sánh với hình ảnh chúng tôi cung cấp (các ốc dưới và cáp bàn phím) trước khi đặt hàng

Màu: Đen

Ngôn ngữ: EN/US

Bảo hành: 09 tháng


Tương thích với các dòng laptop:

 • Acer Aspire 1400
 • Acer Aspire 1400L
 • Acer Aspire 1400LC
 • Acer Aspire 1400X
 • Acer Aspire 1400XC
 • Acer Aspire 1400XV
 • Acer Aspire 1401
 • Acer Aspire 1401L
 • Acer Aspire 1401LC
 • Acer Aspire 1401X
 • Acer Aspire 1401XC
 • Acer Aspire 1401XV
 • Acer Aspire 1402
 • Acer Aspire 1402L
 • Acer Aspire 1402LC
 • Acer Aspire 1402X
 • Acer Aspire 1402XC
 • Acer Aspire 1402XV
 • Acer Aspire 1403
 • Acer Aspire 1403L
 • Acer Aspire 1403LC
 • Acer Aspire 1403X
 • Acer Aspire 1403XC
 • Acer Aspire 1403XV
 • Acer Aspire 1404
 • Acer Aspire 1404L
 • Acer Aspire 1404LC
 • Acer Aspire 1404X
 • Acer Aspire 1404XC
 • Acer Aspire 1404XV
 • Acer Aspire 1405
 • Acer Aspire 1405LC
 • Acer Aspire 1405X
 • Acer Aspire 1405XC
 • Acer Aspire 1406
 • Acer Aspire 1406L
 • Acer Aspire 1406LC
 • Acer Aspire 1406X
 • Acer Aspire 1406XC
 • Acer Aspire 1410
 • Acer Aspire 1410-2039
 • Acer Aspire 1410-2099
 • Acer Aspire 1410-2285
 • Acer Aspire 1410-2497
 • Acer Aspire 1410-2706
 • Acer Aspire 1410-2762
 • Acer Aspire 1410-2801
 • Acer Aspire 1410-2920
 • Acer Aspire 1410-2936
 • Acer Aspire 1410-2954
 • Acer Aspire 1410-2990
 • Acer Aspire 1410-742G16n
 • Acer Aspire 1410-8414
 • Acer Aspire 1410-8804
 • Acer Aspire 1410-8913
 • Acer Aspire 1411
 • Acer Aspire 1411WLMi
 • Acer Aspire 1412LC
 • Acer Aspire 1412LCi
 • Acer Aspire 1412LM
 • Acer Aspire 1412LMi
 • Acer Aspire 1412WLMi
 • Acer Aspire 1413
 • Acer Aspire 1413LC
 • Acer Aspire 1413LM
 • Acer Aspire 1413LMi
 • Acer Aspire 1413WLMi
 • Acer Aspire 1414L
 • Acer Aspire 1414LC
 • Acer Aspire 1414LM
 • Acer Aspire 1414LMi
 • Acer Aspire 1414WLCi
 • Acer Aspire 1414WLMi
 • Acer Aspire 1415
 • Acer Aspire 1415LMi
 • Acer Aspire 1600
 • Acer Aspire 1610
 • Acer Aspire 1610LM
 • Acer Aspire 1612
 • Acer Aspire 1612LM
 • Acer Aspire 1612LMi
 • Acer Aspire 1613
 • Acer Aspire 1613LC
 • Acer Aspire 1613LM
 • Acer Aspire 1613LMi
 • Acer Aspire 1620LC
 • Acer Aspire 1620LMi
 • Acer Aspire 1621
 • Acer Aspire 1621LC
 • Acer Aspire 1621LM
 • Acer Aspire 1621LMi
 • Acer Aspire 1622
 • Acer Aspire 1622LC
 • Acer Aspire 1622LM
 • Acer Aspire 1622LMi
 • Acer Aspire 1622WLM
 • Acer Aspire 1622WLMi
 • Acer Aspire 1623
 • Acer Aspire 1623LM
 • Acer Aspire 1623LMi
 • Acer Aspire 1624
 • Acer Aspire 1624LM
 • Acer Aspire 1624LMi
 • Acer Aspire 1624WLM
 • Acer Aspire 1640
 • Acer Aspire 1640LC
 • Acer Aspire 1640Z
 • Acer Aspire 1641LCi
 • Acer Aspire 1641LM
 • Acer Aspire 1641LMi
 • Acer Aspire 1641WLMi
 • Acer Aspire 1642NLCi
 • Acer Aspire 1642WLMi
 • Acer Aspire 1642XWLMi
 • Acer Aspire 1644ZWLMi
 • Acer Aspire 1650
 • Acer Aspire 1651NWLCi
 • Acer Aspire 1651WLCi
 • Acer Aspire 1651WLMi
 • Acer Aspire 1652WLMi
 • Acer Aspire 1654WLMi
 • Acer Aspire 1660WLMi
 • Acer Aspire 1661
 • Acer Aspire 1661LM
 • Acer Aspire 1661LMi
 • Acer Aspire 1661WLC
 • Acer Aspire 1661WLCi
 • Acer Aspire 1661WLM
 • Acer Aspire 1661WLMi
 • Acer Aspire 1662
 • Acer Aspire 1662LC
 • Acer Aspire 1662LM
 • Acer Aspire 1662LMi
 • Acer Aspire 1662WLM
 • Acer Aspire 1662WLMi
 • Acer Aspire 1663
 • Acer Aspire 1663LM
 • Acer Aspire 1663LMi
 • Acer Aspire 1663WLM
 • Acer Aspire 1663WLMi
 • Acer Aspire 1664
 • Acer Aspire 1664LM
 • Acer Aspire 1664LMi
 • Acer Aspire 1664WLCi
 • Acer Aspire 1664WLM
 • Acer Aspire 1664WLMi
 • Acer Aspire 1680
 • Acer Aspire 1680WLCi
 • Acer Aspire 1680WLMi
 • Acer Aspire 1681LCi
 • Acer Aspire 1681LMi
 • Acer Aspire 1681WLCi
 • Acer Aspire 1681WLMi
 • Acer Aspire 1682LCi
 • Acer Aspire 1682LMi
 • Acer Aspire 1682WLC
 • Acer Aspire 1682WLCi
 • Acer Aspire 1682WLMi
 • Acer Aspire 1683LMi
 • Acer Aspire 1683WLMi
 • Acer Aspire 1684WLMi
 • Acer Aspire 1685WLCi
 • Acer Aspire 1685WLMi
 • Acer Aspire 1689
 • Acer Aspire 1689WLMi
 • Acer Aspire 1690
 • Acer Aspire 1690-II
 • Acer Aspire 1690LCi
 • Acer Aspire 1690LMi
 • Acer Aspire 1690WLCi
 • Acer Aspire 1690WLMi
 • Acer Aspire 1691LCi
 • Acer Aspire 1691LMi
 • Acer Aspire 1691WLCi
 • Acer Aspire 1691WLMi
 • Acer Aspire 1692LMi
 • Acer Aspire 1692WCLi
 • Acer Aspire 1692WLMi
 • Acer Aspire 1693
 • Acer Aspire 1693WLCi
 • Acer Aspire 1693WLM
 • Acer Aspire 1693WLMi
 • Acer Aspire 1694LMi
 • Acer Aspire 1694WLCi
 • Acer Aspire 1694WLMi
 • Acer Aspire 1695
 • Acer Aspire 1695WLMi
 • Acer Aspire 1696WLMi
 • Acer Aspire 3000
 • Acer Aspire 3000LC
 • Acer Aspire 3000LCi
 • Acer Aspire 3000LM
 • Acer Aspire 3000LMi
 • Acer Aspire 3000WLMi
 • Acer Aspire 3001LC
 • Acer Aspire 3001WLCi
 • Acer Aspire 3001WLMi
 • Acer Aspire 3002 WLC
 • Acer Aspire 3002LCi
 • Acer Aspire 3002LMi
 • Acer Aspire 3002NLC
 • Acer Aspire 3002NLCi
 • Acer Aspire 3002NWLCi
 • Acer Aspire 3002WLCi
 • Acer Aspire 3002WLMi
 • Acer Aspire 3003LCi
 • Acer Aspire 3003LMi
 • Acer Aspire 3003WCi
 • Acer Aspire 3003WLCi
 • Acer Aspire 3003WLMi
 • Acer Aspire 3004WLMi
 • Acer Aspire 3005LCi
 • Acer Aspire 3005WLMi
 • Acer Aspire 3020
 • Acer Aspire 3020LMi
 • Acer Aspire 3020WLMi
 • Acer Aspire 3021WLMi
 • Acer Aspire 3022LMi
 • Acer Aspire 3022WLM
 • Acer Aspire 3022WLMi
 • Acer Aspire 3023LMi
 • Acer Aspire 3023WLM
 • Acer Aspire 3023WLMi
 • Acer Aspire 3025WLM
 • Acer Aspire 3025WLMi
 • Acer Aspire 3040
 • Acer Aspire 3050
 • Acer Aspire 3054WXCi
 • Acer Aspire 3500
 • Acer Aspire 3500WLCi
 • Acer Aspire 3500WLMi
 • Acer Aspire 3502LCi
 • Acer Aspire 3502LMi
 • Acer Aspire 3502NLCi
 • Acer Aspire 3502WLCi
 • Acer Aspire 3502WLMi
 • Acer Aspire 3503LCi
 • Acer Aspire 3503NWLMi
 • Acer Aspire 3503WLCi
 • Acer Aspire 3503WLMi
 • Acer Aspire 3505LMi
 • Acer Aspire 3505WLMi
 • Acer Aspire 3508WLMi
 • Acer Aspire 3509WLMi
 • Acer Aspire 3510
 • Acer Aspire 3610
 • Acer Aspire 3612LCi
 • Acer Aspire 3613LCi
 • Acer Aspire 3613WLCi
 • Acer Aspire 3613WLMi
 • Acer Aspire 3620
 • Acer Aspire 3620A
 • Acer Aspire 3623NWXMi
 • Acer Aspire 3623WLCi
 • Acer Aspire 3623WLMi
 • Acer Aspire 3623WXCi
 • Acer Aspire 3623WXMi
 • Acer Aspire 3624WXCi
 • Acer Aspire 3624WXMi
 • Acer Aspire 3628AWXCi
 • Acer Aspire 3628AWXMi
 • Acer Aspire 3628NWXMi
 • Acer Aspire 3628WXMi
 • Acer Aspire 3630
 • Acer Aspire 3634LMi
 • Acer Aspire 3634WLMi
 • Acer Aspire 3640
 • Acer Aspire 3660
 • Acer Aspire 3670
 • Acer Aspire 3680
 • Acer Aspire 3680-2108
 • Acer Aspire 3680-2233
 • Acer Aspire 3680-2301
 • Acer Aspire 3680-2513
 • Acer Aspire 3680-2626
 • Acer Aspire 3680-2974
 • Acer Aspire 3682NWXC
 • Acer Aspire 3684NWXMi
 • Acer Aspire 3684WXCi
 • Acer Aspire 3694WLMi
 • Acer Aspire 5000
 • Acer Aspire 5000WLMi
 • Acer Aspire 5001LCi
 • Acer Aspire 5001LM
 • Acer Aspire 5001LMi
 • Acer Aspire 5001WLCi
 • Acer Aspire 5001WLMi
 • Acer Aspire 5002LC
 • Acer Aspire 5002LCi
 • Acer Aspire 5002LM
 • Acer Aspire 5002LMi
 • Acer Aspire 5002NWLMi
 • Acer Aspire 5002WLCi
 • Acer Aspire 5002WLMi
 • Acer Aspire 5003WLCi
 • Acer Aspire 5003WLMi
 • Acer Aspire 5004WLCi
 • Acer Aspire 5004WLMi
 • Acer Aspire 5005WLMi
 • Acer Aspire 5012LMi
 • Acer Aspire 5012WLMi
 • Acer Aspire 5014LMi
 • Acer Aspire 5014WLMi
 • Acer Aspire 5020
 • Acer Aspire 5020LCi
 • Acer Aspire 5020LMi
 • Acer Aspire 5021LCi
 • Acer Aspire 5021LMi
 • Acer Aspire 5021NWLCi
 • Acer Aspire 5021WLCi
 • Acer Aspire 5021WLM
 • Acer Aspire 5021WLMi
 • Acer Aspire 5022NWLMi
 • Acer Aspire 5022WLM
 • Acer Aspire 5022WLMi
 • Acer Aspire 5023WLMi
 • Acer Aspire 5024LMi
 • Acer Aspire 5024WLCi
 • Acer Aspire 5024WLM
 • Acer Aspire 5024WLMi
 • Acer Aspire 5025WLMi
 • Acer Aspire 5040
 • Acer Aspire 5043WLMi
 • Acer Aspire 5044WLMi
 • Acer Aspire 5050
 • Acer Aspire 5051ANWXMi
 • Acer Aspire 5051AWXC
 • Acer Aspire 5051AWXMi
 • Acer Aspire 5052ANWXMi
 • Acer Aspire 5052NWXMi
 • Acer Aspire 5053NWXMi
 • Acer Aspire 5053WXMi
 • Acer Aspire 5510
 • Acer Aspire 5540
 • Acer Aspire 5550
 • Acer Aspire 5551ANWXCi
 • Acer Aspire 5551AWXMi
 • Acer Aspire 5560
 • Acer Aspire 5560AWLMi
 • Acer Aspire 5560AWXMi
 • Acer Aspire 5560WXCi
 • Acer Aspire 5560WXMi
 • Acer Aspire 5561AWLMi
 • Acer Aspire 5561AWXMi
 • Acer Aspire 5561WXMi
 • Acer Aspire 5562AWXMi
 • Acer Aspire 5562NWXCi
 • Acer Aspire 5562NWXMi
 • Acer Aspire 5562WLMi
 • Acer Aspire 5562WXC
 • Acer Aspire 5562WXCi
 • Acer Aspire 5562WXMi
 • Acer Aspire 5563NWLMi
 • Acer Aspire 5563NWXMi
 • Acer Aspire 5563WLMi
 • Acer Aspire 5563WXMi
 • Acer Aspire 5564WXMi
 • Acer Aspire 5570
 • Acer Aspire 5572WXMi
 • Acer Aspire 5580
 • Acer Aspire 5584WXMi
 • Acer Aspire 5585WXMi
 • Acer Aspire 5590
 • Acer Aspire 5600
 • Acer Aspire 5602WLMi
 • Acer Aspire 5620
 • Acer Aspire 5670
 • Acer Aspire 5672AWLMi
 • Acer Aspire 5672WLMi
 • Acer Aspire 5673WLMi
 • Acer Aspire 5674WLHi
 • Acer Aspire 5675WLMi
 • Acer Aspire 9110
 • Acer Aspire 9120
 • Acer Extensa 2300
 • Acer Extensa 2303LC
 • Acer Extensa 2600
 • Acer Extensa 3000
 • Acer Extensa 3002WLMi

Dùng thay thế cho các mã bàn phím (keyboard part number):

 • Acer 48.N5901.121
 • Acer 90.4C507.S0A
 • Acer 90.4C507.S1D
 • Acer 9705DA0043-3
 • Acer 99.N5982.C0F
 • Acer 99.N5982.C0G
 • Acer 99.N5982.C0M
 • Acer 99.N5982.C0U
 • Acer 99.N5982.C1D
 • Acer 9J.N5982.C4E
 • Acer 9J.N5982.C4S
 • Acer 9J.N5982.G0S
 • Acer 9J.N5982.G1B
 • Acer 9J.N5982.G1D
 • Acer 9J.N5982.G26
 • Acer 9J.N5982.G2D
 • Acer 9J.N5982.G3D
 • Acer 9J.N5982.M0A
 • Acer 9J.N5982.M0S
 • Acer 9J.N5982.M1D
 • Acer 9J.N5982.S01
 • Acer 9J.N59Z2M0R
 • Acer AEXL1TNR019
 • Acer AEZB1TNI011
 • Acer AEZB1TNP016
 • Acer AEZL2TNE010
 • Acer AEZL2TNF016
 • Acer AEZL2TNG012
 • Acer AEZL2TNR012
 • Acer AEZR1600110
 • Acer AEZR1P00110
 • Acer AEZR1R00110
 • Acer AEZR3M00110
 • Acer AEZR3R00110
 • Acer K010111A1
 • Acer K010132A1
 • Acer K010133A1
 • Acer K032130A1
 • Acer K032140A1 US
 • Acer KB.A2707.001
 • Acer KB.A2707.007
 • Acer KBA2707001
 • Acer KBA2707007
 • Acer MP-01583US
 • Acer MP-04653U4-442
 • Acer NSK-H3C0F
 • Acer NSK-H3C1D
 • Acer NSK-H3G0S
 • Acer NSK-H3G1B
 • Acer NSK-H3G26
 • Acer NSK-H3G2D
 • Acer NSK-H3G3D
 • Acer NSK-H3M0A
 • Acer NSK-H3M0G
 • Acer NSK-H3M0R
 • Acer NSK-H3M0S
 • Acer NSK-H3M0T
 • Acer NSK-H3M0U
 • Acer NSK-H3M1D
 • Acer NSK-H3MLD
 • Acer NSK-H3P21
 • Acer NSK-H3S01
 • Acer PK13CR100

Write Your Own Review
Bạn đang nhận xét sản phẩm:Bàn phím Acer Aspire 3000 1690 3500 3620 3680 3660
Copyright © 2016 Minh Khoa Laptop Service. ĐC: 155 Hàm Nghi - Đà Nẵng. ĐT: +84 511 3 290920 - Hotline: 0911 003 113